Ameliyathane ve Temiz Oda Uygulaması

Ameliyathaneler, tıbbi malzeme üreten imalathaneler, laboratuvarlar, havacılık ve uzay endüstrilerinde temiz oda uygulamaları kullanılır. Ortamı bakteri ve mikro düzeydeki tozlardan arındırmak için bazı özel cihazlar tasarlanmıştır. İklimlendirme cihazları olarak hijyenik klima cihazları ve DX bataryalı paket hijyenik klima santralleri kullanılmaktadır. Hijyenik klima santrallerinde genelde üç kademe filtre kullanılmaktadır. İlk olarak EU-3 kalitesinde toz tutucu kaba filtre ardından EU-7 hassas filtre ve F9 kalitesinde torba filtre kullanılmaktadır. %70 steril durumdaki hava DIN 1946 standartlarına uygun olarak dizayn edilmiş hava kanallarından geçirilerek son filtre kademesi olan H14 kalitesindeki hepa filtre üzerinden geçtikten sonra mekana gönderilir. Tıbbi  amaçla kullanılan sistemlerde hepa filtre girişine UV lambaları da adapte edilebilir. Temiz oda uygulamalarında sızdırmazlık ve sistemde toz tutucu unsurların olmaması gerekmektedir. Klima santrali, hava kanalları ve hava dağıtım elemanlarının temizlenebilir olması vazgeçilmez unsurlardandır. Hava kanalları toz ve bakteri tutmasını engellemek için yuvarlak formda  imal edilir ve epoksi kaplı malzemeler veya paslanmazdan yapılır. Klima santralin de kullanılan fan motorları negatif ve pozitif basınç oluşturulması için ayrı ayrı  invertör  tahriklidir. Bazı ameliyatlar pozitif bazıları ise negatif basınç altında yapıldığı için sistemin basıncı hassas bir şekilde ayarlayan otomasyon sistemleri kullanılmaktadır.