Doğalgaz Tesisatları

Merkezi kazan dairelerinin ve kombi sitemlerinin kullandığı doğal gazı sisteme doğru bir şekilde dahil etmek. Çevre güvenliği ve insan sağlığı açısından hayati önem taşımaktadır. Bu konu ile ilgili bölgesel gaz dağıtım şirketleri oldukça katı kurallar koymaktadır. Sistemin doğru çalışması ve uzun ömürlü olması doğru malzemenin kullanılması çok önemlidir. Günümüzün vazgeçilmez gerçekleri olan depremlerle ilgili de gaz dağıtım sistemlerine ilgi cihazları adapte edilmesi de artık yasal bir zorunluluk haline gelmiştir. Doğalgaz tesisatları yüzeyden çekilebileceği gibi yeraltından da çekilebilmektedir. Yer altı tesisatlarında özel polietilen kaplı borular kullanılmaktadır. Tesisatlar kaynaklı ve dişli birleştirilme sistemlerinde uygulanabilmektedir.