Bireysel (Kombi) Isıtma Sistemi

Soğuk iklim bölgeleri ve dört mevsimin düzenli yaşandığı bölgelerde kış mevsimlerinde konfor şartlarının oluşturulması için ısıtma işlemi hayati önem taşımaktadır. Geçmişten günümüze dek çok çeşitli sistemler kullanılmıştır. Hızla ilerleyen teknolojiye ayak uydurarak gelişim süreci devam etmektedir. 18. yüzyılın sonlarına doğru kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtları keşfinden sonra da gelişimini bu yönde devam ettirmiştir. Şuan içinde bulunduğumuz 21. yüzyıla baktığımızda çevre kirliliği ve atmosfere salınan zararlı gazların emisyonunu azaltmak için dünya genelinde doğal kullanımı artmıştır. Odun ve kömür gibi katı yakıtlar eskiye nazaran fazla rağbet görmemektedir.

KAT KALORİFERİ VE KOMBİ UYGULAMALARI

Münferit ısıtma sistemleridir. Genelde doğal gaz kullanılarak ısı enerjisi sağlanır. Merkezi ısıtma sitemlerinin minyatürü niteliğindedir. Kombi cihazında gerekli dereceye kadar ısıtılan su borular ile kalorifer peteklerine iletilir. Isı transferine uygun olarak imal edilen kalorifer petekleri su üzerinde bulunan ısı enerjisinin mekana iletilmesini sağlar. Dünya çapında yükselen petrol ve gaz maliyetleri açısından artık devlet politikaları arasında 1000 m2 ve üzeri yaşam alanlarında merkezi ısıtma tesisatların yapının zorun kılınması ileri vadede bu sistemlerin ekonomikliğini sorgular hale getirmiştir.