Yangın Söndürme Sistemleri

Yapılar için yangın algılama sistemlerinin tek başına sadece uyarı etkisi vardır. Binanın toplam güvenliği düşünüldüğünde, yangın algılama sistemlerinin yanında, etkin ve çalışır halde yangın söndürme sistemlerinin de yer alması gerekmektedir. Yangın söndürme sistemleri genel olarak sulu, gazlı ve köpüklü olmak üzere 3 ana başlıkta toplamak mümkündür. Uygulama yapılacak binaların özelliklerine göre sistem tercihi yapılır.

BAŞLICA YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
  1. Gazlı Yangın Söndürücüler
  2. Sulu Yangın Söndürücüler
    1. Otomatik Spring Sistemi
    2. Yangın Dolap Sistemi
  3. Köpüklü Yangın Söndürücüler
Yangın Söndürmede Kullanılan Yöntemler
Su ile soğutma
Soğutarak söndürme prensipleri içinde en çok kullanılanıdır. Suyun elverişli fiziksel ve kimyasal özelliği yanıcı maddeyi boğma (yanan cismin su içine atılması sonucu oksijeni azaltma) ve yanıcı maddeden ısı alarak yangının söndürülmesinde en büyük etken olmaktadır. Su yangın yerine kütlesel olarak gönderileceği gibi püskürtme lans ları ile de gönderilebilir.
Söndürücü Maddeler
Su: Ateşi söndüren maddeler arasında en önemlisi sudur. Su özellikle A tipi yangınlar için (katı) mükemmel bir söndürücüdür. Karbondioksit gazı (CO2): Yanan maddenin üzerini kaplayan karbondioksit gazı yanıcı maddeyi oksijensiz bırakarak yangının söndürülmesi olayıdır. Genellikle çelik tüplerde basınç altında sıvı halde tutulur. Bu gazla açık alanlarda ve hava akımının olduğu yerlerde yangının söndürülmesi oldukça zordur. Kuru kimyevi toz: Yangın söndürmede kullanılan etkin maddelerden birisi de kuru kimyasal tozdur. Kimyasal tozların, cinslerine göre A.B.C. sınıfı yangınlar etkin bir şekilde söndürülebilmektedir. Aşırı sıcaklıktan (tahta, kumaş, araba lastiği gibi maddelerde) oluşan yangınlar, sıvıların (benzin ve türevleri) tutuşmasından çıkan yangınları ve yanıcı gazların (havagazı-doğalgaz vb.) basınç altında çıkmasından oluşan yangınların söndürülmesinde kullanılmaktadır.
FM-200 (HFC227 ea) GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMİ

FM-200  Halon 1031 gazının yasaklanmasından sonra piyasaya sürülen  alternatif ürünlerden biridir.FM-200 gazı yangında önemli bir rol üstlenir kimyasal reaksiyonları kırar.yangın esnasında açığa çıkan ısı enerjisini absorbe eder.
*Muhafaza alanında bulunan malzemeler kıymetli ise. Söndürme esnasında kaybedilecek zaman çok değerli ise.
*Sulu yangın söndürme sistemi  içeride mevcut cihazlara zarar verecekse .
*Korunacak yerde insan yoğunluğu fazla ise.
*Kolay kurulum ve avantajlı maliyet isteniyorsa.
Yukarıdaki nedenler den en az ikisinin gerekli olduğu alanlarda kullanmak avantajlıdır.

SPRİNG SİSTEM TESİSAT UYGULAMALARI

Sprinkler içinde kimyasal malzeme bulunan cam bulb ile nozuldan oluşmaktadır. Nozul girişinde basınçlı suyun bulunması durumunda kimyasal malzemenin sıcaklıkla genleşme yapması ile cam bulb parçalanmakta, basınçlı suda nozulu kapatan engel kalktığı için pulverize halinde ortama boşalmaktadır. Sprinkler sistemi dizaynı yapılırken binanın mimari, elektrik, mekanik ekipmanları ile binanın kullanım amacı dikkate alınır. Bir sprinkler sistemi sprinkler, boru tesisatı, akış anahtarı, alarm vana istasyonu, yangın pompa istasyonu ve su tankından oluşmaktadır.

KÖPÜKLÜ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Bu sistem yanıcı, sıvı kimyasal maddelerin veya yakıtların söndürülmesinde kullanılır. Kimyasal özelliklerine göre; protein bazlı, sentetik bazlı, film oluşturucu, alkole dayanımlı köpük çeşitleri bulunmaktadır. Köpüklü söndürme sistemleri otomatik veya manuel olarak dizayn edilir. Köpük, genel olarak, köpüklü sprinkler sistemi, köpüklü yangın dolapları, tank söndürme sistemi, köpüklü monitör sistemi, köpük jeneratörü gibi söndürme sistemlerinde kullanılır.
Foam kimyasal bileşiktir. Basınçlı su ile karıştığında, karışım köpük yapıcıdan tazyikle geçerken hava ile karışır ve kö­püğü meydana getirir. Köpük; yangın yüzeyini battaniye gibi tamamen kaplar, hava ile teması keser, ayrıca soğutma özelliği vardır. Bu nedenle iyi bir söndürücüdür.

Köpüklü söndürme sistemleri tank tarlalarında, petrokimya tesislerinde, limanlarda, yakıt aktarma istasyonlarında, uçak hangarlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.